PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

Kontrakt 3A.3

Odcinek 4  - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.1

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3D.2/1

Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

Pobierz dokumenty

 

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Kontrakt 3A.1

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie – Odcinek 1, 2 i 3

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.3

Odcinek 4  - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3D.2/1

Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3D.2/2

Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

Pobierz dokumenty