Łowisko wędkarskie „Raba 3” działa w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w ramach prowadzonej przez Dyrektora RZGW w Krakowie gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3. Obejmuje odcinek rzeki Raby od stopnia zabezpieczającego kolektor ściekowy w m. Myślenice – Zarabie do wyrobisk pożwirowych w Osieczanach (mapka łowiska).

 

 

 

 

Regulamin łowiska i zasady sprzedaży zezwoleń wkrótce zostaną opublikowane.