Komunikat
(data publikacji: 24.04.2021)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2021 r. będzie można korzystać z łowiska wędkarskiego Raba nr 3, obejmującego odcinek rzeki Raby o długości 3,9 km, pomiędzy wyrobiskami po wydobyciu żwiru w Osieczanach, a stopniem zabezpieczającym kolektor ściekowy w m. Myślenice, na zasadach określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3 (Regulamin oraz inne niezbędne formularze dostępne są w zakładce „Dokumenty”).

Łowisko wędkarskie Raba nr 3 funkcjonować będzie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.