Komunikat

(data publikacji: 20.04.2022)

 

Informujemy, że w sytuacji nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb na łowiskach RZGW w Krakowie, np. brak wskazania nazwy łowiska, błędnie określona kwota przelewu, brak numeru karty wędkarskiej itp., środki pieniężne będą zwracane na konto Nadawcy lub odpowiednio na konto placówki pocztowej - w tym przypadku zwracana kwota będzie obciążana opłatą zgodnie z cennikiem placówki.

Komunikat
Korekta treści regulaminu

(data publikacji: 10.01.2021)

 

Informujemy, że wskutek omyłki pisarskiej w treść punktów 14 oraz 17 Regulaminu amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3 pojawiły się omyłki dotyczące odnośników do innych punktów Regulaminu. Prawidłowa treść przedmiotowych punktów powinna brzmieć:

  1. Wymiary i okresy ochronne gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.203 t.j.) – poza przypadkami określonymi w pkt 14 15 niniejszego Regulaminu.

 

  1. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych w pkt 15 16 gatunków nie może przekraczać 5 sztuk w ciągu doby. Dozwolone jest zabranie z łowiska innych nie wymienionych gatunków ryb w ilościach nie przekraczających 3 kg w ciągu doby.

Powyższa omyłka została już skorygowana a poprawiony Regulamin amatorskiego połowu ryb oraz Zezwolenie imienne znajduje się w zakładce DOKUMENTY

Komunikat
(data publikacji: 24.04.2021)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2021 r. będzie można korzystać z łowiska wędkarskiego Raba nr 3, obejmującego odcinek rzeki Raby o długości 3,9 km, pomiędzy wyrobiskami po wydobyciu żwiru w Osieczanach, a stopniem zabezpieczającym kolektor ściekowy w m. Myślenice, na zasadach określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3 (Regulamin oraz inne niezbędne formularze dostępne są w zakładce „Dokumenty”).

Łowisko wędkarskie Raba nr 3 funkcjonować będzie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.