Łowisko wędkarskie Raba nr 3 działa w ramach prowadzonej przez Dyrektora RZGW w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3.

Łowisko wędkarskie Raba nr 3 obejmuje odcinek rzeki Raby o długości 3,9 km, pomiędzy wyrobiskami po wydobyciu żwiru w Osieczanach, a stopniem zabezpieczającym kolektor ściekowy w m. Myślenice – mapka poglądowa (pdf)

Mapka poglądowa Raba 3