PZS 3A

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) - Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.5 – Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira w Krakowie, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki Komponent 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

 

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ, JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

 

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

  • PGW WP RZGW w Krakowie pod adresem – https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/konsultacje,
  • Urzędu Miasta Kraków pod adresem – https://www.bip.krakow.pl/,
  • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem –  http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ogloszenia/.

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie:

                  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
                  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
                  31-109 Kraków

w formie elektronicznej na adres e-mail:
                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz telefonicznie pod numerami:

                505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

w dniach od 17.03.2021 r. do 07.04.2021 r. włącznie (21 dni).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 08.04.2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/konsultacje na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie Dzienniku Polskim (czasopismo o zasięgu lokalnym) oraz w wersji elektronicznej czasopism na stronach: https://dziennikpolski24.pl/, https://gazetakrakowska.pl/, wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

 

- -> Dokumenty do pobrania <- -

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Instrukcja krok po kroku