OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3 (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

1.od dnia 29 października 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. włącznie (15 dni roboczych)
poprzez strony internetowe:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, pod adresem: https://krakow.wody.gov.pl,
  • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem: odrapcu2019.odrapcu.pl,
  • Urzędu Miasta Krakowa, pod adresem: bip.krakow.pl,
  • Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, pod adresem: wieliczka.eu.

    2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu +48 664 084 039 w godzinach 9:00-14:00,

w dniach od 29 października 2020 r. do 19 listopada 2020 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W 15. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 19 listopada 2020 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2/3 zamieszczony będzie link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: https://dziennikpolski24.pl/, https://gazetakrakowska.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędu Miasta w Krakowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Poniżej zamieszczono linki do instrukcji „krok po kroku” dołączenia do webinarium oraz link do webinarium:
Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium:

--> Link <--

Webinarium:

--> Link <--

Dokumenty do pobrania