OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) - Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP)

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIU PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI

 

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

w formie elektronicznej na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

oraz telefonicznie pod numerami:

505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

w dniach od 26.10.2020 r. do 16.11.2020 r. włącznie (21 dni).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 18.11.2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/ na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie (czasopismach o zasięgu lokalnym): Dzienniku Polskim oraz w wersji elektronicznej czasopisma Gazeta Krakowska (na stronie: https://gazetakrakowska.pl/), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, serwisie internetowym Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, profilu Facebook Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz w miejscach realizacji robót.

Poniżej zamieszczono linki do instrukcji „krok po kroku” dołączenia do webinarium oraz link do webinarium:
Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium:

--> Link <--

Webinarium:

--> Link <--

--> Dokumenty do pobrania <--