Wody Polskie właśnie zakończyły prace usuwania zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów Zbiornika Tresna i Porąbka. Prace rozpoczęły się we wrześniu, a zakończyły 31 października. W czasie akcji zebrano 1819 worków (110 litrowych) z różnego rodzaju śmieciami, a łączna waga wszystkich worków wyniosła aż 200 090 kg!

1a


Koszt całkowity zadania wyniósł 112 tys. zł i został w całości pokryty ze środków Wód Polskich.

Wody Polskie przez cały rok angażują swoje jednostki z terenu całej Polski do organizacji lub uczestnictwa w akcjach sprzątania rzek i zbiorników wodnych. W ramach edukacji wodnej nasi pracownicy uczą już najmłodszych, jak dbać i chronić środowisko, w którym żyjemy.

2a3a