FnPX6slXEAEPr0JQQQQQQQQ

 

W związku z opadami deszczu i silnym wiatrem oraz spływaniem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej prognozy wskazują na wzrosty poziomu wody. Miejscami moga one być na mniejszych rzekach nawet gwałtowne, do strefy wody wysokiej. Istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dotyczyć może przede wszystkim rzek: Skawy, Raby, Dunajca, Popradu, Białej Tarnowskiej, Ropy, Czarnej Orawy.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy PGW Wody Polskie monitorują sytuację na bieżąco i są w stałym kontakcie ze służbami. Obserwowana jest sytuacja na rzekach i zbiornikach wodnych.