Opady deszczu i spływ wód opadowo – roztopowych spowodował wyraźne wzrosty stanów wód w regionie wodnym Górnej – Zachodniej Wisły,  z licznymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Na Stryszawce w Suchej Beskidzkiej krótkotrwale przekroczony został stan alarmowy (maksymalnie o 10 cm). W związku z pracą obiektów kaskady, również na Sole w Oświęcimiu około północy został przekroczony stan alarmowy.

Przekroczenia stanów ostrzegawczych obowiązują na rzekach:

  • Pewel Mała na Koszarawie
  • Pińczów na Nidzie
  • Morawica na Czarnej Nidzie
  • Staszów na Czarnej Staszowskiej
  • Jabłonka-Piekielnik na Piekielnik

Na Wiśle obserwowano wzrost stanu wody w strefie stanu wysokiego, a największą jego wartość odnotowano poniżej ujścia Dunajca (206 cm w Karsach).

Funkcja retencyjna zbiorników:

W ostatnich dniach skutecznie pracują zbiorniki retencyjne administrowane przez RZGW w Krakowie.
Ich skuteczność jest widoczna w redukcji kulminacji fali powodziowej. Zbiornik Tresna w czasie wezbrania zretencjonował około 17 mln m3, Świnna Poręba około 16 mln m3, Dobczyce 11 mln m3.

 

Zrzut ekranu 2023 02 20 120324