Reprezentanci środowisko naukowego, firm inżynierskich oraz administracji publicznej spotkali się podczas XXXIX Ogólnopolskiej Szkoły Hydrauliki, która odbyła się po raz pierwszy w Krakowie w dniach 18-20 maja br.  W jej ramach dyskutowano między innymi o zagadnieniach związanych z ochroną przed powodzią i suszą w kontekście dużej i małej retencji.

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki S

Szkoła Hydrauliki odbyła się pod patronatem PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, którego przedstawiciele - Dyrektor Małgorzata Sikora oraz Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Radosław Radoń, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, poruszając między innymi niezwykle istotną tematykę zarządzania wodami na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Podczas kilkudniowej konferencji przedstawiciele Wód Polskich - Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, wzięli udział w ciekawych  panelach dyskusyjnych. Każdego roku tematyka Szkoły Hydrauliki porusza ważne problemy z punktu widzenia Wód Polskich. Podobnie było podczas tegorocznej Szkoły. Przedstawiciele Wód Polskich czynnie uczestniczyli w dyskusjach o zintegrowanym zarządzaniu suszą i powodzią w Małopolsce, czy wymieniali się swoimi doświadczeniami nt. przygotowania i realizacji nowoczesnej małej retencji.

 

OSH2022m OSH2022 rmŹródło: https://osh.urk.edu.pl/index/site/4467