W minioną środę, 29 października br., w siedzibie RZGW w Krakowie, odbyło się spotkanie z podmiotami korzystającymi z wód na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział Przedstawiciele Wód Polskich, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Delegatury w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Krakowa, a także podmioty korzystające ze szlaków wodnych.

IMG 20191029 101519Krzysztof Woś - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą i Małgorzata Sikora - Dyrektor RZGW w Krakowie, deklarują dobrą współpracę oraz pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych problemów

Zainteresowani dyskutowali na tematy bieżącej współpracy, wypracowania wspólnej ścieżki postepowania między poszczególnymi instytucjami i armatorami, oznakowania miejsc bezpiecznego postoju na rzece Wiśle, oraz ich bezpiecznego przebywania w tych miejscach, a także postępowania w czasie zagrożeń. 

Podczas spotkania, wszyscy obecni, wyrazili wolę prowadzenia dalszych rozmów oraz, co najważniejsze, chęć współpracy i wspólnego działania. Wszystkie instytucje oraz zainteresowane podmioty zadeklarowali dobrą współpracę oraz wzajemną merytoryczną pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych problemów.