W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się na portalu miasto - info.pl pt. „Myślenice. Kiedy regulacja potoku San? „Na odcinku od ul. Orzeszkowej w górę jest dramat” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że artykuł zawiera nieprawdziwe informacje.

Nieprawdę stanowi  wypowiedź Burmistrza Miasta Myślenice Jarosława Szlachetki, który stwierdza,  że odcinek potoku w rejonie ul. Orzeszkowej jest we władaniu Wód Polskich, cyt: „Powinien pan wiedzieć, że ten odcinek jest we władaniu Wód Polskich i GDDKiA. Podzielam pana pogląd, że jest to dramat. Prowadzimy rozmowy, zwracamy uwagę, non stop przy każdym spotkaniu z Wodami Polskimi. Niemniej jednak ciężko jest ich zmobilizować do rozpoczęcia konkretnych prac, których wszyscy byśmy sobie życzyli” – tłumaczy Jarosław Szlachetka.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że nie jest właścicielem  odcinka potoku, o którym mówi Pan Burmistrz. Wspomniany odcinek potoku w rejonie ul. Orzeszkowej płynie w obrębie działki nr ewid. 910/7 obręb 1 Myślenice, której właścicielem wg. ewidencji gruntów  jest Skarb Państwa, a zarządzającym Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

W tym rejonie po przejściu wód wezbraniowych dochodzi do odkładania wleczonego materiału, w tym śmieci. Jest to m.in. efekt rozwiązań, które  zostały zastosowane przy realizacji budowy mostu. W dnie na betonie osadzone zostały kamienie na szorstko, które zatrzymują wleczony materiał.

Dodatkowo, RZGW w Krakowie informuje, iż w dniu 24.01.br. odbyło się spotkanie Dyrekcji Wód Polskich w Krakowie z Burmistrzami Myślenic ws .potoku San.

Na spotkaniu ustalono, iż za stan i bezpieczeństwo zabudowanego, zarurowanego przez Miasto Myślenice odcinka potoku San, PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie nie odpowiadają, gdyż ten kto dokonał jego przebudowy, zabudowy działając w ten sposób dał gwarancję jego bezpiecznego i poprawnego działania i w razie nieprawidłowości przejął obowiązki ich usuwania.

Władze Myślenic, mając na uwadze zły stan techniczny potoku wskazały, iż podejmą działania w celu pozyskania środków finansowych na rewitalizację tego odcinka potoku, poprawiając tym samym jego bezpieczeństwo.

Informujemy także, iż RZGW w Krakowie NW Myślenice, aktualnie proceduje postępowanie przetargowe dla zadania pn.: „Zabezpieczenie dna i brzegów pot. San w km 0+370 - 3+230 w m. Myślenice”.

Zadanie to jednak nie obejmuje odcinka przy ul. Orzeszkowej, o czym Pan Burmistrz zapewne wie, jako strona podpisanego Porozumienia.