Premier Mateusz Morawiecki właśnie ogłosił na konferencji prasowej przekazanie 180 mln zł na prace związane z odmuleniem Zbiornika Wodnego Tresna. To bardzo ważne zadanie dla Żywiecczyzny, bo uatrakcyjni region turystycznie, zwiększy pojemność retencyjną zbiornika, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców. Już obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi prace przygotowawcze związane z tym zadaniem, w zakresie utrzymaniowym i inwestycyjnym. 

 WhatsApp Image 2022 07 18 at 15.50.25 WhatsApp Image 2022 07 18 at 15.51.00

Obecnie trwają prace polegające na etapowej wycince zakrzaczeń w cofkowym obszarze zbiornika wodnego Tresna. W 2020 roku w ramach prac utrzymaniowych wykonano wycinkę zakrzaczeń z powierzchni 1,7 ha. W 2021 r. prace były kontynuowane na obszarze ok. 2 ha, a w 2022 r. planowana jest wycinka na obszarze kolejnych 2 ha.

W zakresie przygotowania działań inwestycyjnych, zostało wykonane Studium wykonalności oraz dokonano poboru 5 reprezentatywnych próbek z miejsc potencjalnie najbardziej zagrożonych zdeponowanymi w osadzie zanieczyszczeniami Po ich dogłębnej analizie ustalono, iż konieczne jest wykonanie pełnego zakresu kompleksowych badań przed podjęciem decyzji o dalszym kierunku realizacji inwestycji, tj. poboru dodatkowych 25 próbek.

Następnie zostanie opracowana koncepcja realizacji inwestycji oraz wznowienie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Obecnie rozpatrywane są dwa warianty realizacji projektu. 

Pierwszy, zakłada całkowite odmulenie ujściowego odcinka czaszy zbiornika Tresna o powierzchni ok. 100 ha. Wykonanie tych prac spowoduje powiększenie pojemności zbiornika Tresna głównie w strefie tzw. „rezerwy forsowanej”, tj. powyżej maksymalnego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku, co przyczyni się do zwiększenia powodziowego regionu. Szacunkowa ilość osadów przeznaczonych do wywiezienia wynosić będzie średnio ok. 1,5 tys. m3 dziennie. 

Drugi, obejmuje wycinkę zakrzaczeń na powierzchni 100 ha. W wyniku realizacji prac polegających na wycince i karczowaniu zakrzaczeń poprawią się warunki dopływu wód Soły do zbiornika, a także uporządkowany zostanie teren w cofkowej części zbiornika.