W związku z prowadzeniem prac remontowych przelewu powodziowego jazu na Stopniu Wodnym Smolice wprowadzono ograniczenia w dostępie do tego miejsca dla osób postronnych. Wstęp na teren za szlabanem mają obecnie tylko osoby upoważnione. Wody Polskie wprowadziły ograniczenia z uwagi na potencjalne niebezpieczenstwo utraty zdrowia lub życia przez osoby przybywające w okolice stopnia wodnego. Jest to teren ściśle związany z obiektem hydrotechnicznym. Naszym priorytetem jest wyeliminowanie ryzyka groźnego wypadku. Prosimy o zrozumienie, odpowiedzialność i przestrzeganie ograniczeń.