Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na rzece Prądnik

Omówienie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Prądnik to temat spotkania Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Sikory z włodarzami gmin Wielka Wieś, Skała, Sułoszowa. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele  Powiatu Krakowskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostało wstępne opracowanie zlecone przez samorządy, w postaci mniejszych zbiorników przeciwpowodziowych w kilku lokalizacjach na Prądniku Korzkiewskim. Rozwiązania te chronią mieszkańców przed powodzią i są przyjazne terenom  cennym przyrodniczo Ojcowskiego Parku Narodowego.

Bardzo dziękuję za to spotkanie i inicjatywę podjętą przez stronę samorządową. Wiem, że sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Prądnik budzi w Państwa społecznościach duże emocje i jest szeroko komentowana. Wsłuchując się w trwającą merytoryczną dyskusję i uwzględniając opinie ekspertów, samorządowców, mieszkańców oraz turystów i przyrodników należy z dużą nadzieją przyjąć zaprezentowaną koncepcję budowy mniejszych zbiorników przeciwpowodziowych – podsumował Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk

Dyrektor Wód Polskich – Małgorzata Sikora - zasygnalizowała, że jest pomysł opracowania tzw. Programu dla Prądnika, byłby to program małych,  naturalnych zbiorników retencyjnych, który mógłby być finansowany w ramach programu Life.

Z satysfakcją przyjmuję wspólne działania samorządów i Wód Polskich, by przygotować koncepcję takich rozwiązań, które wsłuchują się w głos społeczny i w głos potrzeb, które na tym terenie występują - podkreśliła Dyrektor Małgorzata Sikora, reprezentująca Wody Polskie.

Wody Polskie będą współpracować przy opracowywaniu projektów. Wszelkie ewentualne zmiany będą wprowadzane w porozumieniu i w uzgodnieniu z samorządami.

185274336 1741723556012191 1552924493128450021 n 2

źródło: https://www.facebook.com/PoselAndrzejAdamczyk/posts/1741723712678842

DSC 3735 fot. UG Wielka Wieś 1

źródło: Urząd Gminy WIelka Wieś