Jakie projekty związane z ochroną przeciwko suszy w Krakowie i w Małopolsce prowadzą Wody Polskie? Które tereny są objęte działaniami? Co może ochronić przed suszą w mieście? Jaka jest obecna strategia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na walkę z suszą i powodzią? O tych i innych problemach związanych z gospodarką wodną opowiadał na antenie Radia Kraków Radosław Radoń - Dyrektor RZGW w Krakowie.

 

radR

 

- "Prowadzimy kilka zadań związanych z odbudową i przebudową starej infrastruktury, która szczególnie była wykonywana w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. W późniejszych latach, kiedy mieliśmy do czynienia z latami bardziej mokrymi, ta infrastruktura została mocno zniszczona. Teraz prowadzimy program kształtowania zasobów wodnych. Pod tą nazwą kryje się przede wszystkim odtwarzanie istniejącej infrastuktury czyli np. zastawek. Przywracamy dawne sieci melioracyjne czyli coś co pozwala nam każdą ilość wody, która spada w czasie rzadkich, ale bardzo intensywnych opadów." - podkreślał Dyrektor RZGW w Krakowie Radosław Radoń w rozmowie z redaktorem Jackiem Bańką. Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem dostępnym w linku poniżej.

 

https://www.radiokrakow.pl/audycje/wody-polskie-nie-rezygnuja-z-budowy-zabezpieczen-przeciwpowodziowych-w-dolinie-pradnika

 

Problematyka związana z suszą i działania podejmowane w celu łagodzenia jej skutków zostały przedstawione w poniższym wideo z serii Wodna Odyseja.

 

YTS