Przedstawiciele Wód Polskich, w tym Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora uczestniczyli w obradach Konwentu Wójtów Powiatu Żywieckiego. Jednym z tematów spotkania były zasady współpracy z Wodami Polskimi.

konwent II

Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora oraz Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód Katarzyna Potoniec omówiły szereg zagadnień dotyczących gospodarki wodnej, w szczególności uwzględniając tematykę gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW WP RZGW. Natomiast Dyrektor ZZ w Żywcu Maria Wisińska – Kurz przedstawiła plan zadań realizowanych w roku 2020 na ciekach wodnych na terenie powiatu żywieckiego.

Przedstawienie procedur obowiązujących w Wodach Polskich miało na celu zapoznanie samorządowców z tematyką, przez co proces udostępniania gruntów Skarbu Państwa we władaniu Wód Polskich powinien stać się jasny.