Omówienie planów budowy Zbiornika Wodnego Żelazówka w Gminie Dąbrowa Tarnowska to cel zaproszenia przedstawicieli Wód Polskich przez samorządowców Ziemi Dąbrowskiej. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor RZGW  Małgorzata Sikora, Dyrektor ZZ w Sandomierzu Krzysztof Sobiecki oraz Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą Anna Ryłko.

DSC04388

W trakcie spotkania, Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora, wyraziła uznanie dla dobrej współpracy z samorządami terenów Ziemi Dąbrowskiej, omówiła główne założenia i perspektywy realizacji inwestycji budowy Zbiornika Żelazówka, równocześnie zachęcając do  pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. Jak podkreśliła - inwestycje tego typu realizowane mogą być zarówno przez PGW Wody Polskie, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego, przy zachowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami.

Spotkanie w dużej mierze miało charakter doradczy. Wody Polskie przedstawiły samorządowcom kierunek, jaki obecnie jest propagowany w aspekcie budowy zbiorników.

Mając zatem na uwadze nasilające się w ostatnich latach zjawisko suszy oraz niedoborów wody, przy równoczesnej eskalacji zjawisk powodziowych, w tym zwłaszcza lokalnych i krótkotrwałych wezbrań wywołanych deszczami nawalnymi, pożądanym aktualnie kierunkiem jest budowa zbiorników o znaczeniu wielozadaniowym. Działania takie wpisują się w aktualną politykę Wód Polskich, której celem jest wielokierunkowy i zrównoważony rozwój we wszystkich płaszczyznach gospodarki wodnej, w tym zwłaszcza promowanie działań łączących w sobie różne funkcje.

W tym kontekście realizacja zbiornika wielozadaniowego „Żelazówka” wydaje się jak najbardziej zasadna, a za wiodącą jego funkcję należy uznać tę związaną z retencją i zaopatrzeniem w wodę.