Dyrektor Wód Polskich w Krakowie Wojciech Kozak spotkał się z Wicewojewodą Małopolską Elżbietą Achinger. W trakcie spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane z gospodarką wodną oraz podjęto temat bieżącej współpracy instytucji.

 

Gwałtowne zmiany klimatyczne i związane z tym ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susza i powódź, z którymi zmaga się również Polska południowa wymuszają różnorodność realizowanych zadań w gospodarce wodnej i współpracę instytucji na szczeblu regionalnym.

Właśnie o współpracy, bezpieczeństwie i kierunkach działania w gospodarce wodnej na obszarze województwa małopolskiego rozmawiano podczas spotkania.

Omówiono działanie zbiorników retencyjnych na wypadek powodzi i suszy zlokalizowanych na terenie Małopolski. Poruszono kwestię ochrony infrastruktury strategicznej. Dodatkowo podjęto temat, jakim jest zbiornik Dobczyce zaopatrujący aglomerację krakowską w wodę.

Współpraca w zakresie poprawy jakości wód, jak również realizacja w Małopolsce Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków to także tematy omówione podczas spotkania.

 

2