Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski oraz wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Matusz Balcerowicz oraz reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się dziś z przedstawicielami Okręgu i Kół Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej. Spotkanie dotyczyło korzystania z obwodów rybackich ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ogłaszania konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich przez PGW Wody Polskie.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę między PGW Wody Polskie a Polskim Związkiem Wędkarskim. Poruszono także kwestię gospodarowania obwodami rybackimi. Jest to pierwszy krok w kierunku wypracowania rozwiązań dla dalszego rozwoju racjonalnej gospodarki rybackiej w Polsce.

Jednym z zadań PGW Wody Polskie jest zarządzanie obwodami rybackimi i kontrolowanie w nich gospodarki rybackiej. W 2022 r. PGW Wody Polskie wprowadziło program „Nasze łowiska”, którego głównym założeniem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym wędkowania za przystępną cenę w jak największym areale wód. Aktualnie Wody Polskie administrują 130 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w ramach "Naszych łowisk".

Polski Związek Wędkarski natomiast gospodaruje na ponad 219 tys. ha wód. W stosunku do całego areału wód śródlądowych w kraju w dyspozycji PZW jest około 35 proc. ich powierzchni. PZW użytkuje 66 proc. całej powierzchni wód płynących (rzeki), 84 proc. powierzchni zbiorników zaporowych i 26 proc. ogólnej powierzchni jezior.

2024 02 16 1 2024 02 16 2 2024 02 16 3

Nowa strona PGW Wody PolskieSzanowni Państwo,

ta strona internetowa jest archiwalna !!!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia
1 marca 2024 roku nowa strona internetowa
PGW Wody Polskie znajduje się po adresem:

www.gov.pl/wody-polskie

© Copyright 2023 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                                                                                                                              Deklaracja dostępności