W 2023 roku jako PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie zakończyliśmy realizację  projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzeki Soły i Skawy”. Jako jedyny w Polsce podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną kraju, w odpowiedzi na potrzeby zwiększania bioróżnorodności i poprawę warunków biologicznych rzek wybudowaliśmy w ostatniej dekadzie już 38 przepławek, udrażniając tym samym blisko 500 km rzek południowej Polski.

Pracownicy instytucji wraz z ekspertami zewnętrznymi wykorzystali wiedzę zdobytą przy poprzednich realizacjach  i wdrożyli skuteczny system zarządzania Projektem, który obejmował koordynację zadań, nadzór i monitorowanie każdego etapu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wymogami i przepisami prawa.

W 2022 roku udało się nam za realizację projektów udrożnienia Białej Tarnowskiej i Wisłoki z dopływami uzyskać nagrodę przyznawaną w kategorii za najlepszą realizację udrażniania rzek. Nagrodę przyznaje wspólnie Asce environmental & water resources institute, afs bioengineering section fisheries engineering and science committee.

Wiemy już, że w 2024 roku nasza kolejna realizacja nie zostanie nagrodzona w tym samym konkursie, ale jak mówi  Peter Christensen członek komisji konkursowej: „Na podstawie tego projektu i innych projektów nominowanych z Polski w ciągu ostatnich czterech lat wydaje się, że Polska staje się prawdziwym liderem w zakresie inwestycji w przejścia dla ryb i może być inspiracją dla innych krajów, które dopiero zaczynają zajmować się tym problemem”.