Wczoraj, w Zatorze odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez RZGW w Krakowie projektu pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy. Podczas spotkania omówione zostały poszczególne etapy projektu oraz zastosowane w projekcie rozwiązania do budowy przepławek.


DSC03546

 

Odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez RZGW w Krakowie projektu pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy. Aula Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze zgromadziła we wtorek - 27 czerwca, przedstawicieli lokalnych samorządów, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i wykonawców.

Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione poszczególne etapy projektu i zastosowane w projekcie rozwiązania do budowy przepławek.

 

DSC03597

 

Projekty przepławkowe realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie są pierwszą próbą w regionie opracowania różnego typu przejść dla migrujących ryb, w których szczególny nacisk kładzie się na rozwiązania z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Inwestycje obejmują swym zasięgiem dwa województwa, trzy powiaty i 10 gmin. Województwa: śląskie
i małopolskie, powiaty: bielski, oświęcimski, wadowicki; gminy: Porąbka, Kęty, Wilamowice, Brzeszcze, Oświęcim, miasto Oświęcim, Przeciszów, Zator, Tomice i Wadowice. Zadania realizowane są na rzece Wiśle - na odcinku pomiędzy ujściami rzek Soły i Skawy, na rzece Sole – na odcinku od zapory zbiornika w Czańcu do jej ujścia do Wisły, a także na Skawie – na odcinku od zapory zbiornika Świnna Poręba do jej ujścia do Wisły.

 DSC03611

 

DSC03716 2


Przypomnijmy, iż celem strategicznym projektu jest otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym, które przyczyni się do odbudowy cennych ekosystemów, a tym samym do ochrony bioróżnorodności oraz bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz wartości wskaźników morfologicznych i biologicznych.

Wartość prac to ponad 60 mln zł, z czego ponad 51 mln zł pochodzi z dofinansowania UE.

 

Projekt jest realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.