Właśnie zakończyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dorzecza Górnej Wisły. W spotkaniu wzięli udział Posłowie i Posłanki na Sejm RP, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś oraz Dyrekcja RZGW w Krakowie. Na spotkaniu zostały omówione planowane zadania i działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Górnej Wisły w 2022 r.

Art1

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje ponad 47 000 km rzek i potoków i  prowadzi szereg inwestycji, które w sposób kompleksowy zabezpieczają mieszkańców różnych obszarów przed powodzią. Obecnie, w zakresie działań przeciwpowodziowych,  realizujemy 45 zadań inwestycyjnych  na łączną kwotę 853 050 914zł. Natomiast w planach jest realizacja ok. 200 zdań na łączną kwotę ponad 2 miliardów złotych.

Wśród kluczowych zadań, które w tym roku udało się zakończyć jest „Ochrona przeciwpowodziowa Węzła Oświęcimskiego”. To inwestycja, która zabezpiecza obszar 33 km2 powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego oraz chroni 12 tys. mieszkańców oraz rejon byłego obozu nazistowskiego Auschwitz – Birkenau.

W przyszłym roku, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Wody Polskie kończą modernizację wałów w Krakowie o wartości ponad 90 mln zł.  Zadanie stanowi element domknięcia systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krakowa oraz gminy Wieliczka.

art3

Zostaną również zakończone prace zwiększające zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Serafy, czyli suche zbiorniki Malinówka 1 i Malinówka 2.

Zakończy się także inwestycja  „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gmina Tarnów miasto Tarnów”. Obecnie prace są prowadzone na długości prawie 13 km. Jest to kolejny etap realizacji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej na terenie Małopolski.

W połowie przyszłego roku, planowane jest zakończenie inwestycji „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. Dzięki kompleksowemu systemowi, który obejmuje modernizację wałów przeciwpowodziowych, a także budowę i przebudowę pompowni, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Sandomierza i okolic. Łączna wartość projektu wynosi 200 mln zł.

art4

Wody Polskie w Krakowie podejmują również intensywne działania, które pozwolą na bezpieczne przejście wód przez obwałowane koryto Wisły bez ryzyka przelania. W tym celu planowana jest budowa 10 polderów i 2 zbiorników przeciwpowodziowych na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem. Retencja polderowa pozwoli zabezpieczyć wały przed zniszczeniem i utrzymać ich parametry techniczne w zmieniających się warunkach środowiskowych. Ochroną będzie objęte około 100 000 mieszkańców, infrastruktura komunalna, obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe oraz obiekty infrastruktury strategicznej na terenie realizacji projektu.

art5

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, w następstwie zdarzeń powodziowych z czerwca 2020 r., podjął także szereg działań zmierzających do poprawy ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Stradomki.

Główne działania dotyczą:

  • Budowy i przebudowy obwałowań rzeki Stradomki w Łapanowie
  • Budowy zbiorników przeciwpowodziowych Zegartowice i Lubomierz w środkowym odcinku Stradomki, na terenie gminy Raciechowice
  • Poszukiwaniu retencji powodziowej w górnej partii zlewni, na terenie gm. Jodłownik – zbiornik Szczyrzyc.

woj