Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB wydał dla Małopolski w dniu 31 sierpnia ostrzeżenia – zarówno meteorologiczne, jak i hydrologiczne. 

 

W związku z bardzo niekorzystnymi prognozami i ostrzeżeniami dla Małopolski najwyższego III stopnia  oraz po analizie bieżącej sytuacji wskazującej na realną możliwość zalania czy też podtopień w Krakowie Bieżanowie poniżej zbiornika Bieżanów, podjęto decyzje o wybudowaniu sztucznego przetamowania  tzw. „tymczasowego polderu” w rejonie przygotowanego do realizacji suchego zbiornika Malinówka II. Przetamowanie miało na celu ograniczenie dopływu do zbiornika wodnego Bieżanów tak, aby część wód powodziowych rozlała się w bezpieczny i kontrolowany sposób  na terenach rozpoczynającej się inwestycji Wód Polskich. 

 

Akcja była wspólnym działaniem, koordynowanym przez Wojewodę Małopolskiego, Dyrektora RZGW w Krakowie, Komendanta Wojewódzkiego PSP, przy udziale władz Miasta Krakowa. Prace trwały do późnych godzin nocnych. 

 

Na skutek tych działań, zbiornik Bieżanów nie osiągnął maksymalnego poziomu piętrzenia i nie doszło do podtopienia Bieżanowa, tym samych mieszkańcy zostali ochronieni. 


Konfrencja prasowa ws. tymczasowego polderu. Foto. Wody Polskie