W siedzibie Wód Polskich w Krakowie, Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  spotkała się ponownie z organizacjami ekologicznymi celem wypracowania, w trakcie realizacji działań inwestycyjnych Wód Polskich, najwyższych standardów prośrodowiskowych. W spotkaniu uczestniczyli również naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wypracowanie wysokich standardów realizacji inwestycji chroniącej mieszkańców przed powodzią, przy maksymalnym zachowaniu miejscowych walorów przyrodniczych jest dla Wód Polskich priorytetem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Koalicji Ratujmy Rzeki w tym Siostry Rzeki, Strajku dla Ziemi Kraków, Towarzystwa na Rzecz Ziemi, Akcji Ratunkowej dla Krakowa oraz przedstawiciele Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa.

W trakcie spotkania podjęto decyzję o powołaniu „Grupy Roboczej” składającej się z przedstawicieli każdej ze stron, której zadaniem będzie wspólne wypracowanie działań minimalizujących i kompensacyjnych negatywne skutki oddziaływania inwestycji na środowisko.

W odpowiedzi na postulaty środowisk proekologicznych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazał miejsca na terenie miasta Krakowa oraz gminy Skawina,  gdzie możliwe będzie przeprowadzenie prac udrażniających koryto rzek, co spowoduje poprawę ich ciągłości morfologicznej.

Przypomnijmy, iż nasze gospodarstwo zmodernizuje 20 km wałów przeciwpowodziowych na terenie trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Jej realizacja pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, w tym ochronę obiektów o strategicznym znaczeniu dla miasta.

Planowany koszt inwestycji ok. 150 mln zł.