1

Na terenie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska Wody Polskie prowadzą prace związane z naprawą wałów przeciwpowodziowych Kanału Wadowickiego i Upustu pn. „Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale rzeki Kanał Wadowicki w km 1+570-1+746 oraz 1+821-1+888 w m. Wadowice Dolne, gm. Wadowice Górne pow. mielecki” oraz „Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Upust w km 6+250-6+540 w m. Suchy Grunt gm. Szczucin, pow. dąbrowski”.

Ponadto realizowane są prace związane z usuwaniem skutków powodzi z maja 2019 r. na potokach i rzekach: Nowy Breń, Żabnica-Breń (Breń), Wielopólka, Olesieńka, Oleśnica, Rybnica Stara, Łoś, Breńka (Breń), Żymanka, Upust, Koźmiejówka, Zgórsko, Kanał Radwan, Dziki potok, Szarwarczanka, Kanał A i A1, Kanał Wadowicki.

Na powiślu dąbrowskim natomiast realizowane są roboty w miejscach strategicznych z punktu widzenia ochrony powodziowej - Kanale Zyblikiewicz nr 1 i Zyblikiewicz nr 2.

 

2