Wody Polskie przebudują stopnie na rzece Kamienicy w Nowym Sączu. Celem tego działania jest poprawa stanu ekologicznego rzeki Kamienicy Nawojowskiej
oraz przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000 poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb na odcinku ok. 12,5 km

PGW WP RZGW w Krakowie 8 października zorganizowało konferencję prasową w Nowym Sączu dotyczącą działań, jakie zamierza podjąć na rzece Kamienicy Nawojowskiej. Realizacja projektu wynika z implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej, która zakłada osiągnięcie dobrego stanu wód i właściwej ochrony środowiska naturalnego oraz z zapisów aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza Wisły, przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.

W pierwszym etapie RZGW w Krakowie, udrożni 3 obiekty w ujściowym odcinku Kamienicy. Są to obiekty, które obecnie stanowią przeszkodę w migracji ichtiofauny. Wartość tego etapu oszacowano na kwotę ok. 10 mln zł.

W konferencji wziął również udział  poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk, który mówił o planach, działaniach, rozwoju dla Nowosądecczyzny.

ZZ konf02

ZZ konf03