Z dniem 5 lutego 2024 decyzją Pani Prezes PGW Wody Polskie Joanny Kopczyńskiej, Pan Wojciech Kozak został powołany na stanowisko Dyrektora RZGW w Krakowie. 

IMG 5079 1EDIT

Wojciech Kozak ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Od 1986 r. dyrektor ds. handlu w przedsiębiorstwie ARPIS w Krakowie.

W latach 1991-1996 był Prezesem Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Brzesku, następnie w latach 1996-2002 Prezesem Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wieliczce.

Od 2002 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Radny powiatu wielickiego III kadencji. Wiceprzewodniczący rady powiatu wielickiego.

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego III kadencji, w którym odpowiadał m.in. za ochronę zdrowia, politykę społeczną, ochronę środowiska, meliorację i infrastrukturę przeciwpowodziową, rozwój obszarów wiejskich.

Był członkiem zespołu „Ratujmy Polskie Szpitale” Programu Rządowego w zakresie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz delegatem Województwa Małopolskiego na „Biały Szczyt”.

W latach 2010-2014 wicemarszałek w Zarządzie Województwa Małopolskiego IV kadencji właściwym do spraw: ochrony zdrowia, polityki społecznej i prorodzinnej, infrastruktury przeciwpowodziowej i rolnictwa. Funkcję wicemarszałka pełnił również w kolejnej kadencji. W wyniku wyborów w 2018 pozostał radnym sejmiku małopolskiego.

W styczniu 2019 r. objął stanowisko dyrektora ds. sprzedaży aglomeracyjnej w MPWiK w Krakowie.

 

Aktualne dane kontaktowe do dyrekcji i pracowników Wód Polskich można znaleźć tutaj: https://krakow.wody.gov.pl/dane-kontaktowe/regionalny-zarzad