Stan na godzinę 14.30

W ciągu ostatniej doby  na rzekach i potokach w regionie RZGW w Krakowie notowano wzrosty stanów wód, punktowo przekraczające 100 cm. W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych większość rzek w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układa się w strefie stanów wysokich. Na Rudawie przekroczony został stan alarmowy, lokalnie wystąpiły również przekroczenia stanów ostrzegawczych. Wieczorem w przeważającej części regionu spodziewany jest zanik opadów oraz spływ wód do niżej położonych części zlewni. Zbiorniki przeciwpowodziowe retencjonują spływ korytowy.  W zbiorniku Tresna zretencjonowano tylko w ciągu dzisiejszego dnia ponad 5 mln m3 objętości dopływu, Dobczyce przejęły 3,7 mln m3, a Świnna Poręba 2,7 mln m3.  

 Zrzut ekranu 2024 02 05 144810 IMGW

Źródło:https://hydro.imgw.pl/


Stan na godzinę 06.00

Ubiegłej doby w całym regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu o sumach przekraczających 30 mm.

W związku z opadami deszczu na rzekach i potokach regionu RZGW  w Krakowie  notowano wzrosty stanów wód, punktowo przekraczające 100 cm. Takie wzrosty widoczne były na Białej Tarnowskiej, Skawince, Sole w górnym odcinku i na Rabie poniżej ZW Dobczyce. Na administrowanym odcinku Wisły do Szczucina wystąpił wzrost zwierciadła wody w zakresie stanów wysokich, maksymalnie do 150 cm w Czernichowie.

W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych większość rzek w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układa się w strefie stanów wysokich.

 

Przekroczone stany ostrzegawcze występują na 10 wodowskazach w regionie:

Rzeka Czarna Staszowska, stacja wodowskazowa Staszów, stan ostrzegawczy przekroczony o 10 cm

Rzeka Nida, stacja wodowskazowa Pińczów, stan ostrzegawczy przekroczony o 22 cm

Rzeka Bobrza, stacja wodowskazowa Słowik, stan ostrzegawczy przekroczony o 1 cm

Rzeka Piekielnik, stacja wodowskazowa Jabłonka, stan ostrzegawczy przekroczony o 6 cm

Rzeka Koszarawa, stacja wodowskazowa Pewel Mała, stan ostrzegawczy przekroczony o 9 cm

Rzeka Rudawa, stacja wodowskazowa Balice, stan ostrzegawczy przekroczony o 8 cm

Rzeka Biała, stacja wodowskazowa Grybów, stan ostrzegawczy przekroczony o 15 cm

Rzeka Biała, stacja wodowskazowa Ciężkowice, stan ostrzegawczy przekroczony o 9 cm

Rzeka Czarna Orawa, stacja wodowskazowa Jabłonka, stan ostrzegawczy przekroczony o 8 cm

Rzeka Skawinka, stacja wodowskazowa Radziszów, stan ostrzegawczy przekroczony o 11 cm

Brak przekroczeń stanów alarmowych.

 

Zjawiska lodowe

Administrowane cieki regionu wodnego RZGW Kraków są wolne od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa o grubości do 2 cm utrzymuje się jedynie na Sole w ujściu do zbiornika Tresna.

               

Informacja o zbiornikach

Projekt bez nazwy 05022024

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Obserwowane są zwiększone dopływy do zbiorników: Tresna 163 m3/s (przy odpływie 57 m3/s), Dobczyce 103 m3/s (odpływ został zwiększony do 40 m3/s), Świnna Poręba 104 m3/s (przy odpływie 40 m3/s). Zwierciadła zbiorników Tresna, Świnna Poręba i Dobczyce układają się ponad poziom NPP, a rezerwy zbiorników powyższych wynoszą odpowiednio 97%, 71% i 87%. Pozostałe zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe większe od określonych w instrukcjach gospodarki wodnej.

 


 

Terenowi pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują i reagują na ewentualne, niekorzystne zjawiska hydrologiczne w obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z uzyskanych informacji z terenu wynika, że sytuacja jest stabilna i pod kontrolą.

Wszystkie działania nadzorowane są przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie, które pozostaje w stałym kontakcie z jednostkami terenowymi RZGW w Krakowie oraz wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego.