Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podtrzymuje informacje, o skutecznym rozwiązaniu umów na użytkowanie obwodów zbiornika Tresna na rzece Soła nr 2 i zbiornika Porąbka na rzece Soła nr 3 z Okręg PZW Bielsko-Biała

W związku z tym, RZGW w Krakowie informuje, że jedynym użytkownikiem rybackim obwodów rybackich zbiornika Tresna na rzece Soła nr 2 i zbiornika Porąbka na rzece Soła nr 3 pozostaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wobec powyższego  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jest wyłącznie  uprawnionym  do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb.  

Zatem informowanie w mediach społecznościowych społeczności wędkarskiej przez inne podmioty niż obecny użytkownik rybacki o możliwości sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb ww. obwodach rybackich stanowi wprowadzanie zainteresowanych osób w błąd.