RZGW w Krakowie właśnie podpisało umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji na rzece Tusznica w gminie Kłaj. Są to działania przeciwpowodziowe polegające na budowie suchego zbiornika na potoku. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców gminy. Wartość projektu to koszt prawie 3 mln zł.

 WhatsApp Image 2022 09 27 at 12.42.01 WhatsApp Image 2022 09 27 at 12.42.00

Realizacja inwestycji polega na wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu doliny Tusznicy, budowie dwóch zapór ziemnych (boczna i czołowa) wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przełożeniem mediów przebiegających w obrębie planowanego zbiornika poza zasięg piętrzenia.

Użytkowanie zbiornika będzie polegało na jego napełnianiu wyłącznie w sytuacji ryzyka powodzi, gdy woda nie pomieści się w korycie rzeki.  Zostanie ona wtedy zatrzymana przez zaporę i zmagazynowana w  suchym zbiorniku.

Realizacja inwestycji zwiększy ochronę przeciwpowodziową w dolinie potoku Tusznica. Prace są konieczne ze względu na ochronę życia i mienia mieszkańców oraz lokalnej infrastruktury w obszarze oddziaływania zbiornika. Tereny zabudowane położone wzdłuż potoku Tusznica są sukcesywnie zalewane podczas wiosennych i letnich wezbrań potoku.

Zbiornik podczas powodzi może zgromadzić ponad 155 tys. m3 wody.

Prace zakończą się w II połowie 2023 r. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Wód Polskich.