Na mocy porozumienia pomiędzy Wodami Polskimi w Krakowie a Caritasem Diecezji Tarnowskiej zostanie zabezpieczone osuwisko, które zagraża bezpieczeństwu chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Grybowie. Wody Polskie udzielą wsparcia merytorycznego poprzez nadzorowanie, kontrolę i współudział w odbiorach zadania. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2022 r.

 2022 09 23 1

 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku Caritas Diecezji Tarnowskiej, w którym mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący całodobową opiekę medyczną dla ok. 70 obłożnie chorych osób, na lewej stronie rzeki Białej, powstało osuwisko, które zagraża budynkowi, a co za tym idzie bezpieczeństwu pacjentów. Teren osuwiska obejmuje skarpę rzeki Biała, gdzie usytuowane są stare, kamienne mury oporowe, nie posiadające fundamentów. Powstałe osuwisko ma długość około 25,0 m.

 

Porozumienie zawarte pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Caritasem Diecezji Tarnowskiej dotyczy współpracy przy realizacji tego zadania. Zgodnie z umową Wody Polskie przygotują i przeprowadzą postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę prac oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, a także udzielą wsparcia merytorycznego poprzez nadzorowanie, kontrolę i współudział z CARITAS w odbiorach zadania.

 

Współpraca Wód Polskich i Caritasu przyniosła oczekiwany efekt. Umowa została podpisana a prace ruszą w ciągu najbliższych tygodni. Cieszymy się, że możemy jako Wody Polskie służyć wsparciem merytorycznym w tym przedsięwzięciu. Osuwisko zostanie zabezpieczone, a chorzy od tej pory będą mogli się czuć bezpiecznie – powiedział Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś

 

Aby zapobiec katastrofie budowlanej, do prac zostaną wykorzystane dodatkowe podziemne elementy konstrukcyjne – konstrukcja oporowa podziemna i naziemna. Zaprojektowano także konstrukcję płytowo-żebrową składającą się z pionowych żelbetowych płyt oporowych o wysokości do 4,0 m i grubości 0,2 m i żeber czyli  belek rozpartych promieniście od podłoża do korony stoku. Żebra stanowią podpory płyt oporowych, a dzięki ciężarowi własnemu i ciężarowi spoczywającej na odsadzkach ław fundamentowych ziemi, zapewniają ich stateczność. Długość przęseł płyt oporowych wynosi 2,0 - 4,0 m. Mury poza obrębem osuwiska zostaną również wzmocnione. Umocowanie murów do nośnego podłoża kotwami gruntowymi zestabilizuje zarówno mury jak i całe zbocze.

Wartość zadania to kwota ponad 8 mln zł. Prace mają się zakończyć w grudniu tego roku.