Wody Polskie podpisały kolejne dwie umowy na budowę i przebudowę przepławek na rzece Sole. W ten sposób  w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” zrealizowane zostaną dalsze działania, których efektem będzie likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych.

 

W ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.”, przewidziano przebudowę istniejącej przepławki na nową przepławkę jednoszczelinową z wykorzystaniem elementów starej przepławki. Poddane rozbiórce zostaną istniejące przegrody, a w ich miejsce zostaną wykonane nowe w rozstawie i parametrach umożliwiających migrację ryb łososiowatych. W niezmienionym kształcie pozostaną mury boczne i dno przepławki. Nowe dno będzie wyprofilowane pomiędzy przegrodami w taki sposób, by różnica poziomów pomiędzy nimi wynosiła 10 cm. Na pozostałych odcinkach przepławki dno będzie w poziomie. Poziom nowoprojektowanego dna osiągnięty zostanie poprzez wyłożenie materiałem żwirowym o zróżnicowanej frakcji. Dodatkowo wykonane zostaną między innymi: stanowisko do monitoringu z zasilaniem i sterowaniem niezbędnym do jego prowadzenia oraz pomosty dla kajaków.

Drugim zadaniem, na które została podpisana umowa jest „Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”.  W ramach tego zadania zostanie wybudowana przepławka w formie obejścia bystrza. Zakres prac obejmuje budowę przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego, przebudowę opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego, rozbudowę bystrza narzutem kamiennym oraz budowę poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych. Planowane zakończenie obu zadań to połowa przyszłego roku. Zostanie udrożnione ok. 28 km rzeki Soły.

 

rzeka Sola


Przypomnijmy, iż głównym celem prowadzonego projektu jest poprawa stanu ekologicznego rzek, co w efekcie pozwoli na ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków wchodzących w skład ekosystemu dolin rzek Soły i Skawy. Cała inwestycja zakłada budowę nowych oraz modernizację starych przepławek dla ryb, które ułatwią ich bytowanie oraz umożliwią naturalną migrację. Projekt przyczyni się również do przywrócenia spójność sieci obszarów Natura 2000.

W załącznikach pod artykułem znajdują się rysunki techniczne.

Broszkowice

Powyżej na zdjęciu aktualna przepławka komorowa przy stopniu i jaziew km 0+750 biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (RYS 02 SYTUACJA.pdf)RYS 02 SYTUACJA.pdf 1030 kB2022-09-16 12:442022-09-16 12:44
Pobierz plik (RYS 6.1 SCHEMAT.pdf)RYS 6.1 SCHEMAT.pdf 1188 kB2022-09-16 12:442022-09-16 12:44
Pobierz plik (RYS 6.1 PRZEBUDOWA PRZEPŁAWKI.pdf)RYS 6.1 PRZEBUDOWA PRZEPŁAWKI.pdf 701 kB2022-09-16 12:442022-09-16 12:44