Obumarłe i uschnięte drzewa nad rzeką Prądnik stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z terenów zielonych wzdłuż rzeki, a przewrócenie się drzew do koryta może prowadzić do zatorów, które podpiętrzają wodę i utrudniają jej spływ podczas wezbrań. Stanowi to zagrożenie powodziowe dla mieszkańców i otaczającej infrastruktury.

Zrzut ekranu 2022 09 05 114405

Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie systematycznie wpływają wnioski mieszkańców Miasta Krakowa korzystających ze ścieżki biegnącej przez użytek ekologiczny, właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem użytku oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa,  m.in. o regularną kontrolę stanu drzew. Niektóre z nich są w złym stanie fitosanitarnym i stwarzają zagrożenie dla osób przebywających w rejonie rzeki Prądnik.

Dochowując wszelkich standardów środowiskowych, zgodnie z warunkami określonymi w inwentaryzacji przyrodniczej, drzewa zostaną ścięte do postaci tzw. „świadków”, na wysokości 5m od poziomu gruntu. 52 drzewa są całkowicie uschnięte, a 2 składają się w 90% z posuszu.

Przycinka drzew zostanie wykonana zgodnie z warunkami określonym w decyzji zezwalającej na wycinkę oraz pod nadzorem przyrodniczym.

Obumarłe drzewa rosnące w obrębie koryta stwarzają niebezpieczeństwo ich przewrócenia się. Taka sytuacja jest zagrożeniem dla poruszających się w międzywalu osób oraz może prowadzić do zatorów związanych z podpiętrzaniem wód, które mogą utrudniać ich spływ podczas wezbrań. Spiętrzenie wód może doprowadzić do zagrożeń powodziowych prowadząc do zniszczenia infrastruktury wokół rzeki oraz zagrażając życiu i zdrowiu mieszkających nad Prądnikiem ludzi.

Zrzut ekranu 2022 09 05 114442