Wody Polskie w Krakowie rozpoczęły prace budowlane zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 1 w ramach zadania „Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy”. Do końca 2022 roku zostanie zrealizowana budowa zbiorników: Malinówka 1 i 2 wraz z obiektami towarzyszącymi, na terenie Miasta Krakowa i Gminy WieliczkiKoszt realizacji to prawie 18 mln zł.

 

malinowka 1 ATV

 

     W zakresie rozpoczęcia prac, Wykonawca dokonał wytyczenia terenu budowy oraz oznaczył jednocześnie obszary chronione. Rozpoczęto budowę odcinka kanalizacji sanitarnej.

     Kolejno zostaną wykonane ścianki szczelne zabezpieczające fundamenty słupów linii wysokiego napięcia przebiegającego przez teren zbiornika, zostanie zdjęta warstwa humusu oraz wybudowane zostaną drogi tymczasowe w czaszy zbiornika.

     W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z budową zbiornika Malinówka 2.

 

     Realizowane inwestycje ochronią tereny położone poniżej zbiorników oraz poprawią zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy. Będą pracować w kaskadzie 5 zbiorników: dwóch na rzece Serafie (w tym istniejący zbiornik Bieżanów) oraz trzech na potoku Malinówka. Całość inwestycji ma kluczowe znaczenie dla podniesienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Starego Bieżanowa. Pięć zbiorników zabezpieczy obszar 16,5 tys. ha.

 

     Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych - Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa.