Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył prace remontowe na Potoku Młyniska.  Potok stwarzał poważne zagrożenie powodziowe dla posesji oraz obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na powierzchni 11 hektarów w centrum miasta. Mury potoku były w bardzo złym stanie technicznym, zagrażały bezpieczeństwu i wymagały pilnych prac naprawczych. 

 

2

 

Koryto Potoku Młyniska „przecina” ścisłe centrum Zakopanego na całej jego długości, gdzie zlokalizowane są liczne prywatne budynki mieszkalne oraz obiekty, takie jak kładki, mosty, plac targowiska czy parkingi. Stan techniczny murów potoku, podmywanych systematycznie przez wodę, od lat budził zaniepokojenie. Podjęcie prac remontowych było konieczne. - Udało się, ludzie są bardzo zadowoleni, bardzo profesjonalna robota. Jestem Panu dyrektorowi bardzo wdzięczny i mówię to w imieniu mieszkańców Zakopanego. Robota jest fantastyczna - dziękował jeden z mieszkańców Zakopanego.

 

WhatsApp Image 2021 11 10 at 13.44.30

 

Prace zabezpieczające polegały na wykonaniu zabudowy wzmacniającej z okładziną kamienną murów oporowych. Roboty obejmowały również przebudowę istniejącej zapory przeciw-rumowiskowej i polegały między innymi na zmniejszeniu spadu potoku, co w konsekwencji powoduje swobodny spływ wód płynących, a to jest niezwykle istotne dla ochrony przed powodzią tych terenów. - Jako Wody Polskie, jesteśmy bardzo zadowoleni, udało się oddać inwestycje na Młyniskach, która jest fundamentalna dla bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Zakopanego - podkreślali Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Wojciech Skowyrski oraz Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą w RZGW Kraków Radosław Radoń.

 

3

 

W ramach prac modernizacyjnych służących zabezpieczeniu potoku przed dalszą erozją brzegową, jak również ograniczeniu ryzyka powodziowego, wykonane zostały również prace, które przyczyniły się do tego, że jednocześnie będzie on przyjazny dla różnych gatunków fauny. Powstały tutaj m.in. szczeliny, służące zapewnieniu warunków migracji gatunków ryb występujących w korycie potoku. W celu powstania i zróżnicowania siedlisk organizmów wodnych ułożone zostały w nieregularny sposób pojedyncze głazy. - Mieszkańcy wyrażają zadowolenie ze zrealizowanych prac na Młyniskach. Potok zagrażał ich bezpieczeństwu i zabezpieczenie było koniecznością - podsumował Zastępca Burmistrza Zakopanego Tomasz Filar.

 

4

 

Prace uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tym samym realizowane są zgodnie z warunkami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Koszt prac to 13 775 196,56 zł brutto.