Dyrektor RZGW w Krakowie Pani Małgorzata Sikora będzie jednym z ekspertów tegorocznej VI Konferencji „Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi (GWOR)”. W trakcie swojej prelekcji 4 listopada przedstawi problematykę wód opadowych w kontekście inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych na terenach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Konferencja organizowana przez branżowy portal internetowy Inżynieria.com odbędzie się w dniach od 3-5 listopada 2021. Podczas konferencji będą omówione problemy i wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższych latach w obszarze gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Zmiany klimatyczne, zmiany legislacyjne oraz coraz poważniejsze traktowanie tego zagadnienia przez podmioty odpowiedzialne za utrzymywanie i rozbudowę infrastruktury do gromadzenia i przesyłu tego typu wód, powodują, że szeroka dyskusja w gronie eksperckim na ten temat jest nieodzowna.

 

Oprócz tradycyjnych prelekcji oraz debat z udziałem ekspertów ważną częścią Konferencji GWOR jest rozdanie nagród branżowych TYTAN 2021. W obszarze wód opadowych i roztopowych statuetki wręczane są w dwóch kategoriach: Projekt roku oraz Produkt roku. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiera jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci – uczestnicy rynku i przedstawiciele ośrodków naukowych, badawczych oraz branżowych stowarzyszeń.

 

Wszystkie informacje na temat wydarzenia dostępne są stronie konferencji.

 

presspack imienny do zamieszczenia na facebooku MSikora