Utrzymująca się niekorzystna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna powoduje, że na terenie zarządzanym przez RZGW w Krakowie nadal występują wysokie stany wód. 

Kilkuset pracowników Wód Polskich w trybie 24-godzinnym monitoruje sytuację na zbiornikach, rzekach, wałach pozostając w ciągłej gotowości i w kontakcie ze wszystkimi służbami – mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora.

Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez specjalistów Wód Polskich niwelują nadmiar spływających wód z górnych partii zlewni. Ich praca kontrolowana jest w sposób ciągły i dostosowywana na bieżąco do prognoz i rozwoju sytuacji hydrologicznej. Zbiorniki efektywnie retencjonują wodę. 


Aktualizacja 03.09.2021 godz. 11.00

Sytuacja na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie jest na bieżąco monitorowana. Nie odebrano informacji o podtopieniach i zagrożeniach. W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano jedynie śladowe ilości opadów w Tatrach do 0,4 mm.

Na rzekach i potokach regionu zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich. W związku ze spływem wód opadowych oraz wydatkowaniem odpływów z obiektów hydrotechnicznych odnotowuje się przejście fali wezbraniowej przez Wisłę przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Obserwowane są spadki stanów wód w całym regionie. Sytuacja ulega stabilizacji.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów atmosferycznych.


Informacja o zbiornikach
Na zbiornikach Tresna, Świnna Poręba, Dobczyce i Czorsztyn zwierciadło wody układa się powyżej NPP. Zbiornik Dobczyce (rezerwa powodziowa 59%), Tresna (rezerwa powodziowa 58%), Zbiornik Świnna-Poręba (rezerwa powodziowa 54%), Czorsztyn (rezerwa powodziowa 94%). Trwa odbudowa rezerw powodziowych. Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkościom określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Dopływy do zbiorników uległy zmniejszeniu. 

Zbiornik Bieżanów – Zwierciadło wody kształtuje się na poziomie 65 cm poniżej stanu ostrzegawczego.

 


Aktualizacja 02.09.2021 godz.8.00

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady atmosferyczne maksymalnie do 45,0 mm w zlewni Dunajca (stacja Dolina Pięciu Stawów), do 34,8 mm (stacja Hala Gąsienicowa), do 33,3 mm (stacja Polana Chochołowska). W zlewni Soły maksymalnie do 23,2 mm (stacja Rajcza) oraz Raby do 20,1 mm (stacja Turbacz). 

Na rzekach i potokach regionu zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. W związku ze spływem wód opadowych oraz wydatkowaniem odpływów z obiektów hydrotechnicznych odnotowuje się przejście fali wezbraniowej przez Wisłę. Najwyższe dobowe wzrosty odnotowano na Dunajcu do 109 cm w profilu Żabno, oraz na Wiśle do 66 cm w profilu Pustynia, do 64 cm w profilu Karsy, do 60 cm w profilu Sierosławice, do 59 cm w profilu Sandomierz.  Największe wartości dobowe spadków na godz. 8.00 odnotowano na: Skawince do 231 cm w profilu Radziszów, Uszwicy do 150 cm w profilu Borzęcin, Czarnym Dunajcu do 142 cm w profilu Nowy Targ, Sole do 122 w profilu Cięcina, Białej Tarnowskiej do 115 cm w profilu Ciężkowice.

Przekroczenia stanów alarmowych na godz. 8.00

(4 w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły)

 • Na Sole w profilu Oświęcim o 107 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Szreniawie w profilu Biskupice o 9cm (tendencja bez zmian)
 • Na Czarnej Nidzie w profilu Morawica o 69 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Wiśle w profilu Jawiszowice o 51 cm (tendencja bez zmian)
 • Na Bobrzy w profilu Słowik o 38 cm (tendencja bez zmian)

Przekroczenia stanów ostrzegawczych na godz. 8.00

Przekroczenia stanów ostrzegawczych odnotowano na:

Wiśle –12 (cały odcinek po Zawichost), Koszarawie – 1, Sole – 1, Skawie – 2, Rabie -1, Czarnym Dunajcu – 1, Dunajcu – 4, Białce -1, Brniu – 1, Wiernej Rzece – 1, Nidzie – 1, Czarnej – 2, Piekielnik– 1.

Informacja o zbiornikach

W ciągu ostatniej doby na zbiorniku Świnna Poręba zretencjonowano ponad 11,6 mln m3, na Dobczycach 4,4 mln m3,  na Sole zbiornik Tresna zretencjonował 3,9 mln m3, a na Chańczy retencja w ciągu doby wyniosła 0,8 mln m3.

Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 43% rezerwy powodziowej, zbiornik Świnna Poręba 49% rezerwy powodziowej, zbiornik Tresna 47% rezerwy powodziowej.
Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.

Zbiornik Bieżanów

Zwierciadło wody na zbiorniku Bieżanów układa się 60 cm poniżej stanu ostrzegawczego 

 


Aktualizacja 01.09.2021 godz. 8.00

Przekroczenia stanów alarmowych na godz. 8.00

 • Na Czarnej Nidzie w profilu Morawica o 19 cm (tendencja rosnąca)
 • Na Sole w profilu Oświęcim o 70 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Bobrzy w profilu Słowik o 11 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Stryszawce w profilu Sucha Beskidzka o 20 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Skawie w profilu Sucha Beskidzka o 21 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Koszarawie w profilu Pewel Mała o 30 cm (tendencja bez zmian)
 • Na Szreniawie w profilu Biskupice o 9 cm (tendencja bez zmian)
 • Na Łagowiance w profilu Mocha o 21 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Czarnym Dunajcu w profilu Nowy Targ o 61 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Skawince w profilu Radziszów o 82 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Breniu w profilu Wampierzów o 26 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Rudawie w profilu Balice o 34 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Piekielniku w profilu Jabłonka-Piekielnik o 39 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Rabie w profilu Proszówki o 29 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Czarnej Orawie w profilu Jabłonka-Cz. Orawa o 14 cm (tendencja spadkowa)

Przekroczenia stanów ostrzegawczych na godz. 8.00

Przekroczenia stanów ostrzegawczych odnotowano na:

Wiśle – 8, Sole – 3, Skawie – 2, Skawicy – 1, Rabie – 2, Lubieńce – 1, Uszwicy – 1, Dunajcu – 6, Białym Dunajcu – 1, Łososinie – 1, Białce – 2, Lepietnicy – 1, Białej – 1, Wielkim Rogoźniku – 1, Piekielniku – 1, Niedziczance -1, Czarnej Nidzie – 1, Nidzie – 2, Czarnej – 2,

Wśród występujących zdarzeń w ciągu ubiegłej doby związanych z występującymi opadami, odnotowano:

ZZ Nowy Sącz

Od wczorajszych godzin popołudniowych (31.08) do chwili obecnej odnotowano zgłoszenia:

- o występującym zagrożeniu dla obiektu mostowego zlokalizowanego na pot. Białka w km 22+500 w m. Brzegi/Jurgów oraz postępującej erozji brzegowej. Służby terenowe NW w Zakopanem wyruszyły w teren celem oceny sytuacji.

- otrzymano zgłoszenie o podtopieniach przy rowie na granicy m. Jankowa/Wilczyska. Służby NW Grybów wyruszyły w teren celem weryfikacji zgłoszenia.

- otrzymano zgłoszenie o podtopieniu w miejscowości Pieniążkowice 103a, w obrębie koryta potoku Maciejowski

ZZ Kielce

Nadzór Wodny Jędrzejów - woda na rz. Nidzie, Nidzie Białej, Mierzawie i Łososinie mieści się w korytach rzek. W zaniżeniach terenowych rozlewa się na użytki zielone. Nie odnotowano i nie zgłaszano interwencji o zagrożeniach, podtopieniach posesji prywatnych.

ZZ Kraków

Nadzór Wodny Oświęcim - na potoku Macocha Poręba doszło do wylania wód z koryta w miejscowościach: Włosienica (ul. Okrężna, ul. Mostowa); Stawy Monowskie (zalany wiadukt do torów PKP); Poręba (zalane pola uprawne); OSP Włosienica i Stawy Monowskie prowadziło od wczoraj działania związane z pompowaniem wód z posesji i układaniem worków z piaskiem.

Na portalu oswiecim112 podano błędną informację że układano worki z piaskiem na wałach w rejonie ul. Okrężnej i Mostowej we Włosienicy. W tym rejonie nie ma wałów, są wysokie skarpy potoku. Pracownicy NW kontaktowali się z dzierżawcą stawów rybnych odnośnie jazu na Macosze otrzymując informację, że wszystkie zastawki są otwarte.

Nadzór Wodny Kraków - odnotowano interwencję OSP w m. Kryspinów polegającą na odpompowywaniu wody z zawala do międzywala. Trwa monitoring stanu wód. Jednostki w terenie.

Nadzór Wodny Brzesko - brak zgłoszeń i interwencji. Pompownie Grzypia, Szczurowa, Kwików, Natków, Wola Przemykowska pracują w trybie ciągłym.

ZZ Sandomierz

Nadzór Wodny Dąbrowa Tarnowska -  Woda płynie międzywalami opierając się o górę korpusów wałów przeciwpowodziowych m.in potokiem Upust, Breń, Żabnica, Jamnica oraz Zgórska Rzeka. Jednostki terenowe Wód Polskich monitorują sytuację na bieżąco.  Wysoki poziom lustra wody w głównych odbiornikach spowodował domknięcie się śluz wałowych, efektem czego na terenie zawala przybyło rozlewisk. Na terenie gminy Radgoszcz Straż Pożarna prowadziła akcję polegającą na odpompowywaniu wody z zalanych posesji, podobna sytuacja miała miejsce w miejscowości Dulcza Wielka.

Sytuacja jest cały czas monitorowana również przez strażników wałowych. Na przepompowniach całodobowy dyżur obsługi. Na terenie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska pracują następujące pompownie:

• rzeka Skrzynka: pracują dwie pompy, poziom wód w kanale utrzymuje się;

• rzeka Radwan: pracują dwie pompy, poziom wód w kanale utrzymuje się;

• rzeka Zabrnie I: pracują dwie pompy, poziom wód w kanale utrzymuje się;

• rzeka Zabrnie II: pracują trzy pompy, poziom lustra wody na kanale ma małą tendencję spadkową;

• rzeka Dąbrowica: pracuje jedna pompa, poziom wód w kanale utrzymuje się;

• rzeka Wola Wadowska: pracują dwie pompy, poziom wód w kanale utrzymuje się;

• rzeka Dąbrówki Breńskie II: pracuje jedna pompa (okresowo dwie pompy), poziom wód w kanale utrzymuje się;

• rzeka Dąbrówki Breńskie I: pracuje jedna pompa (okresowo dwie pompy), poziom wód w kanale utrzymuje się.

Śluzy wałowe są na bieżąco kontrolowane przez strażników wałowych, którzy nie zgłaszali do tej pory żadnych nieszczelności. Patrolowane śluzy wałowe do tej pory spełniają swoją rolę. Pracownicy Nadzoru Wodnego są w kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz z przedstawicielami Gmin objętych Pogotowiem Powodziowym.

Nadzór Wodny Staszów - Na terenie miasta Busko Zdrój w dniu 31.08.2021 r. w godzinach popołudniowych przeszła potężna burza, woda z opadu podtopiła okoliczne budynki i ulice, wielokrotne interwencje w tym rejonie prowadziła Straż Pożarna. W mc. Łagów w powiecie kieleckim w godzinach porannych w wyniku intensywnych deszczów woda z koryta rzeki Łągowica wystąpiła na drogę asfaltową przy ul. Podskale zagrażając zlokalizowanym przy niej budynkom mieszkalnym, tu również odbyła się interwencja Straży Pożarnej. W chwili obecnej stan wody w rzece Łagowica na wodowskazie Mocha wskazuje na stan alarmowy lecz woda z tego cieku magazynowana jest w zbiorniku Chańcza.  Sytuacja w terenie jest na bieżąco monitorowana przez pracowników NW Staszów oraz pracowników wałowych, którzy postawieni są w stan najwyższej gotowości.

Nadzór Wodny Opatów - Lokalne podtopienia, wynikające z nadmiernej ilości opadów deszczu.

Nadzór Wodny Sandomierz - W związku z telefonami od mieszkańców i służb msc. Tarnobrzeg dot. wysokiego stan wody na rz. Atramentówce podjęto decyzję o monitoringu rzeki a następnie usunięto zator na tej rzece. Dzisiaj o godz. 8:25 Urząd Gminy w Tarnobrzegu poinformował o nieszczelności śluzy na rzece Wiśle w miejscowości Dzików. Poleciono natychmiast firmie odpowiedzialnej za utrzymanie i dozór wałów zbadanie sprawy, podjęcie interwencji. Woda na pompowniach przepompowywana jest na bieżąco przez obsługę oraz automatycznie na pompowniach zautomatyzowanych.

Informacja o zbiornikach

Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez Wody Polskie niwelują nadmiar dopływających do zbiorników wód z górnych partii zlewni. Ich praca kontrolowana jest w sposób ciągły i dostosowywana na bieżąco do prognoz i rozwoju sytuacji hydrologicznej.
W ciągu ostatniej doby wyraźnie zaznaczyła się funkcja retencyjna zbiorników. Na Świnnej Porębie  zretencjonowano ponad 10,6 mln m3, na Dobczycach 8,3 mln m3. Również na Sole zbiornik Tresna zretencjonował 13,5 mln m3. Na Chańczy retencja w ciągu doby  wyniosła 1,1 mln m3.

Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 53% rezerwy powodziowej, zbiornik Świnna Poręba 69% rezerwy powodziowej, zbiornik Tresna 57% rezerwy powodziowej.
Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.

Zbiornik Bieżanów

Zwierciadło wody na zbiorniku Bieżanów układa się 30 cm poniżej stanu ostrzegawczego 

 


Aktualizacja 01.09.2021 godz. 5.00

W związku z zaleganiem ośrodka niżowego nad Polską w ciągu ostatnich 6 godzin w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady atmosferyczne o różnym natężeniu. Najwyższe sumy opadów odnotowano w zlewni Dunajca: 52 mm w Dolinie Pięciu Stawów, 42,4 mm na Hali Gąsienicowej, w zlewni Soły do 35,8 mm (maksimum na stacji Szczyrk). W  zdecydowanej części obszaru Górnej-Zachodniej Wisły opady zawierały się w przedziale od 5 do 25 mm.

W ciągu ostatnich 6 godzinach  odnotowano wzrosty stanów wód maksymalnie do 111 cm na Wiśle w profilu Czernichów, na Czarnym, Dunajcu do 84 cm w profilu Nowy Targ.

Największe spadki w ciągu ostatnich 6 godzin wystąpiły głównie na Uszwicy do 77 cm w profilu Okocim. Pozostałe notowane spadki w regionie wynosiły maksymalnie do 40 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów wysokich, notowane są liczne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na dopływach Soły oraz na Skawie powyżej zbiornika Świnna Poręba, Rabie, w zlewni górnego Dunajca aktualnie obserwuje się spadki stanów wód.

 

Przekroczenia stanów alarmowych na godz. 5:00

 • Na Szreniawie w profilu Biskupice o 9 cm (tendencja bez zmian)
 • Na Stryszawce w profilu Sucha Beskidzka o 15 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Koszarawie w profilu Pewel Mała o 31 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Czarnej Orawie w profilu Jabłonka-Cz. Orawa o 25 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Rudawie w profilu Balice o 41 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Breniu w profilu Wampierzów o 28 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Łagowiance w profilu Mocha o 20 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Skawince w profilu Radziszów o 87 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Rabie w profilu Proszówki o 37 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Sole w profilu Oświęcim o 51 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Skawie w profilu Sucha Beskidzka o 19 cm (tendencja spadkowa)
 • Na Wielkim Rogoźniku w profilu Ludźmierz o 8 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Piekielniku w profilu Jabłonka-Piekielnik o 48 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Czarnym Dunajcu w profilu Nowy Targ o 54 cm (tendencja wzrostowa)
 • Na Skawince w profilu Radziszów o 62 cm (tendencja wzrostowa)

Przekroczenia stanów ostrzegawczych na godz.5.00

Przekroczenia stanów ostrzegawczych odnotowano na:

Wiśle – 7, Sole – 3, Skawie – 2, Skawicy – 1, Rabie – 2, Lubieńce – 1, Stradomce – 1, Uszwicy – 1, Dunajcu – 6, Białym Dunajcu – 1, Łososinie – 1, Białce – 2, Lepietnicy – 1, Białej – 1, Wielkim Rogoźniku – 1, Piekielniku – 1, Czarnej Nidzie – 1, Nidzie – 2, Czarnej – 2, Łagowiance – 1.

 

Informacja o zbiornikach

Na Sole, Skawie i Rabie obserwuje się tendencję spadkową wielkości dopływów do zbiorników. Na zbiorniku Czorsztyn odnotowano kulminację dopływu wód.

Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 42% rezerwą powodziową, zbiornik Tresna 66% rezerwy powodziowej, Zbiornik Świnna-Poręba 73% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.

Zbiornik Bieżanów

Zwierciadło wody na zbiorniku Bieżanów układa się 30 cm ponizej stanu ostrzegawczego 

 


Aktualizacja 31.08.2021

Właśnie zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Piotra Filipka, z-cy Dyrektora RZGW w Krakowie Radosława Radonia i innych służb. Narada była poświęcona sytuacji powodziowej w Małopolsce.

Z-ca dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą RZGW w Krakowie Radosław Radoń przedstawił raport dotyczący aktualnej sytuacji hydrologicznej w Małopolsce. Również przedstawiciele pozostałych służb przedstawili raporty dotyczące ich działań przeciwpowodziowych na terenie Małopolski. Informacje z terenu przekazali także przedstawiciele samorządów.

1

 

3

 

Aktualizacja 31.08.2021 godz.14.00

Zwierciadło wody na zbiorniku Bieżanów układa się 75 cm powyżej stanu ostrzegawczego  i równocześnie 105 cm poniżej stanu alarmowego

Zarząd Zlewni Nowy Sącz

W dniu dzisiejszym odnotowano lokalne podtopienia na potoku Przykopa w miejscowości Barcice w gminie Stary Sącz.

Potok Łubinka – Nowy Sącz ul. Lwowska – odnotowano niewielkie podmycia skarp, woda nie wystąpiła z koryta. Brak wyrw. Jednostka terenowa Wód Polskich  prowadzi doraźne kontrole odcinka.

Potok Łubinka – Paszyn – odnotowano osunięcia skarpy z drzewami do koryta. Przepływ nie został zablokowany - Grupa konserwatorów przy NW usunęła cześć drzew i konary na brzegu lewym.

 


W ciągu ostatnich 6 godzin na ciekach regionu wodnego Górnej – Zachodniej Wisły wystąpiły spadki stanów wód. W tym czasie najwyższe rejestrowane sumy opadów wystąpiły w zlewniach: Soły do 15 mm (stacja Szczyrk), Skawinki do 12,4 mm (Siepraw), Raby do 11,8 mm (Dobczyce) oraz w Krakowie do 12,3 mm (stacja Libertów). Na pozostałym obszarze opady wynosiły do 10 mm w ciągu 6 godzin.

Wzrosty stanów wód notowane są jedynie w zlewniach lewobrzeżnych dopływów Wisły (Nidy do 21 cm, Czarnej Staszowskiej do 25 cm,  Koprzywianki do 22 cm), a także w ujściowym odcinku Białej Tarnowskiej (o 42 cm) oraz na Rudawie (o 48 cm), Prądniku (o 23 cm), Breniu (44 cm). Na Wiśle zaznaczył się wzrost stanu wody poniżej Krakowa (maksymalnie o 101 cm w profilu Koło).

Przekroczenia stanów alarmowych na godz. 10.00

Na Bobrzy w profilu Słowik o 23 cm (tendencja wzrostowa)

Na Szreniawie w profilu Biskupice o 2cm (tendencja wzrostowa)

Przekroczenia stanów ostrzegawczych na godz. 10.00

Na Piekielniku w profilu Jabłonka o 6 cm (tendencja spadkowa)

Na Wiśle w profilu Karsy o 65 cm (tendencja rosnąca)

Na Wiśle w profilu Szczucin o 17 cm (tendencja rosnąca)

Na Rabie w profilu Proszówki o 158 cm (tendencja spadkowa)

Na Dunajcu w profilu Sromowce Wyżne o 38 cm (tendencja bez zmian)

Na Dunajcu w profilu Żabno  o 88 cm (tendencja rosnąca)

Na Rudawie w profilu Balice0 4 cm (tendencja rosnąca)

Na Łagowiance w profilu Mocha o 24 cm  (tendencja rosnąca)

Na Brniu  w profilu Wampierzów o 81 cm (tendencja rosnąca)

Na Dunajcu w profilu Czchów o 54 cm (tendencja rosnąca)

Na Sękówce w profilu Gorlice o 2 cm (tendencja spadkowa)

Na Białej w profilu Koszyce Wielkie o 59 cm (tendencja rosnąca)

Na Nidzie  w profilu Mniszek o 8 cm (tendencja rosnąca)

Na Łagowiance w profilu Mocha o 30 cm (tendencja rosnąca)

Na Czarnej w profilu Raków o 24 cm (tendencja rosnąca)

Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Po intensywnych opadach deszczu w dniu 30.08.2021r. Wojewoda Małopolski ogłosił alarm powodziowy w gminach: Łososina Dolna w powiecie nowosądeckim, Ciężkowice w powiecie Tarnowskim i Gręboszów w powiecie dąbrowskim.

Wśród występujących zdarzeń w ciągu ubiegłej doby związanych z występującymi opadami, odnotowano:

Zarząd Zlewni  w Sandomierzu

Nadzór Wodny Dąbrowa Tarnowska

Na przepompowniach całodobowy dyżur pracowników Wód Polskich.

Na terenie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska pracują następujące pompownie:

Skrzynka: pracują dwie pompy, poziom wód w kanale utrzymuje się;

Radwan: pracuje jedna pompa, poziom wód w kanale utrzymuje się;

Zabrnie I: pracują dwie pompy, poziom wód w kanale utrzymuje się.

Zabrnie II: pracuje jedna pompa (okresowo dwie pompy), poziom wód w kanale utrzymuje się;

Dąbrowica: pracuje jedna pompa, poziom wód w kanale utrzymuje się;

Wola Wadowska: pracuje jedna pompa (okresowo dwie pompy), poziom wód w kanale utrzymuje się;

Dąbrówki Breńskie II: pracuje jedna pompa (okresowo dwie pompy), poziom wód w kanale utrzymuje się;

Dąbrówki Breńskie I: pracują dwie pompy, poziom wód w kanale utrzymuje się.

Śluzy wałowe są na bieżąco kontrolowane przez strażników wałowych. Pracownicy Nadzoru Wodnego są w terenie i w stałym  kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz z przedstawicielami Gmin objętych Pogotowiem Powodziowym.

Nadzór Wodny Sandomierz - Zwiększenie intensywności pracy pomp na pompowani wody w Koćmierzowie w związku z podwyższonym poziomem stanu wód rzeki Atramentówki.

Zarząd Zlewni Kraków

Nadzór Wodny Proszowice - od godziny 20:00 dnia 30.08.2021 r. trwa pompowanie na  pompowni Hubenice w miarę napływu wody z potoku Hubenickiego

Nadzór Wodny Oświęcim - otrzymano telefoniczną interwencję w sprawie rowu Bobrecki, wchodzącego w skład kompleksu odwodnieniowego Dwory o wysokim stanie wody i niedrożności koryta. Służby terenowe Wód Polskich udadzą się w teren.

Nadzór Wodny Brzesko - Wszystkie pompownie melioracyjne zlokalizowane na terenie NW przepompowują wodę z zawala do międzywala.

Nadzór Wodny Kraków - Na wszystkich ciekach w obrębie nadzoru zarejestrowano podwyższone stany wody. Interwencję w postaci usuwania zatorów i zabezpieczenia wyrw podjęto na rzece Wildze i Serafie. Interwencję przeprowadziła Grupa Wsparcia Technicznego Wód Polskich. Na terenie miasta Krakowa cieki na bieżąco są monitorowane.

Informacja o zbiornikach

Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez Wody Polskie niwelują nadmiar dopływających do zbiorników wód z górnych partii zlewni.

Na zbiorniku Świnna Poręba w ciągu doby zretencjonowano ponad 7 mln m3,  na Dobczycach blisko 8 mln m3, a  na Sole zbiornik Tresna zretencjonował 1,4 mln m3 .

Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 71% rezerwą powodziową, zbiornik Tresna 91% rezerwy powodziowej, Zbiornik Świnna-Poręba 86% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.


Nowy Sącz. Ujście Kamienicy do Dunajca. 

 

Witowice Dolne gm. Łososina. Zalane tereny nad Łososiną