W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano intensywne opady atmosferyczne. Najwyższe dobowe sumy opadów powyżej 50 mm odnotowano w zlewniach: Górnego i Środkowego Dunajca do 82,7 mm (stacja Roztoka) oraz w zlewni Raby do 53,8 mm (stacja Turbacz). Opady powyżej 40 mm odnotowano także w zlewni Stradomki, Uszwicy, Popradu oraz Białej Tarnowskiej.

Na  rzekach i potokach regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich. W związku ze spływem wód opadowych odnotowano przekroczenia stanów alarmowych oraz ostrzegawczych głównie w zlewniach: Górnej Soły, Raby, Górnego i Środkowego Dunajca, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca oraz Białej Tarnowskiej. Najwyższe dobowe wzrosty odnotowano na Białej Tarnowskiej do 383 cm w profilu Ciężkowice, na Uszwicy do 330 cm w profilu Okocim (LSOP), na Stradomce do 312 cm w profilu Łapanów-Rynek (LSOP). Wzrosty powyżej 100 cm odnotowano także punktowo na Rabie oraz na Dunajcu i jego dopływach. Nieliczne spadki wystąpiły lokalnie do 22 cm na Wiśle w profilu Koło oraz na Czarnej Staszowskiej do 19 cm (profil Połaniec).

Wśród występujących zdarzeń w ciągu ubiegłej doby związanych z występującymi opadami, odnotowano:

  • Potok Hubenicki w Gminie Gręboszów - zlokalizowano zator utrudniający spływ wody. Pracownicy Wód Polskich przystąpili do udrożnienia zatoru przy udziale Grupy Wsparcia Technicznego Nadzoru Wodnego w Proszowicach. Nie odnotowano innych zgłoszeń.
  • Stradomka – rzeka wystąpiła z koryta w międzywalu w Łapanowie. Sytuację monitorują pracownicy Nadzoru Wodnego w  Bochni. Stradomka w Wieruszycach wystąpiła z brzegów na pola uprawne.
  • Łososina - w wyniku podniesionych stanów wód podtopiona została droga krajowa nr 75 w miejscowości  Witowice Dolne. Policja i Straż Pożarna są na miejscu, ruch drogowy kierowany jest na objazdy. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Limanowej są w terenie, aby na bieżąco monitorować sytuację w zlewni Łososiny.
  • Nidzica – Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej otrzymał zgłoszenie o podtopieniu pola uprawnego w miejscowości Rzędowice w gminie Kozłów. Pracownicy Wód Polskich przeprowadzą wizję w terenie

Informacja o zbiornikach

Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez Wody Polskie posiadają rezerwy powodziowe, niwelując nadmiar dopływających do zbiorników wód z górnych partii zlewni. Ich praca kontrolowana jest w sposób ciągły i dostosowywana na bieżąco do prognoz i rozwoju sytuacji hydrologicznej.
Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 89% rezerwy powodziowej, zbiornik Świnna Poręba 98% rezerwy powodziowej, zbiornik Tresna 95% rezerwy powodziowej, co wskazuje, że zbiorniki są przygotowane na kolejne fale opadów.
Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.