Sprzątanie międzywala rzeki Wilgi to już kolejna akcja krakowskiego RZGW. Pracownicy Wód Polskich, przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., posprzątali brzegi kolejnej rzeki na terenie miasta Krakowa.

W marcu uporządkowaliśmy międzywale rzeki Białuchy, tym razem przyszedł czas na Wilgę.  Podobnie jak miesiąc temu, i tym razem z miejsca akcji zabraliśmy ze sobą ponad 60 (120 l) worków odpadów pozostawionych przez ludzi  na brzegach i naniesionych przez wodę.

Podczas akcji zebrano odpady budowlane, opakowania po kosmetykach, plastikowe i szklane butelki. Bardzo dużą część odpadów stanowiły także środki higieny osobistej.

Wody Polskie systematycznie w całym kraju przeprowadzają akcje sprzątania. Nawiązujemy współpracę z innymi instytucjami czy organizacjami. Wciąż mamy nadzieję, że poprzez wspólne działania przyczyniamy się do poprawy stanu czystości naszych wód oraz uwrażliwiania społeczeństwa w kwestii ochrony zasobów środowiska naturalnego.


Pamiętajmy! Zaśmiecanie dolin rzecznych, zbiorników, jezior, potoków czy kanałów burzy naturalny krajobraz i wpływa negatywnie nie tylko na przyrodę, ale również na nasze zdrowie. Odpady są często źródłem bakterii, szkodliwych substancji, metali ciężkich, chemikaliów, czy mikroplastiku, które przenikają do wody i gleby i zanieczyszczają ją. Ponadto wyrzucane przedmioty mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla małych i średnich zwierząt, a także powodować zatory i w konsekwencji podtopienia. Pamiętajmy, żeby zawsze dbać o porządek oraz segregować i wyrzucać śmieci w miejscach do tego przeznaczonych. Reagujmy też, gdy widzimy że ktoś zanieczyszcza środowisko! Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem alarmowym 112, podając dokładną lokalizację zdarzenia i krótki opis. Ułatwia to reakcję i powiadomienie odpowiednich służb terenowych, które niezwłocznie dotrą na miejsce i podejmą stosowne działania. Niezbędna jest też edukacja, dlatego uświadamiajmy naszych bliskich, znajomych, czy sąsiadów, jak trzeba właściwie zachowywać się nad wodą.

Dbanie o czystość i porządek środowiska wodnego powinno być priorytetem dla całego społeczeństwa. Woda to życie dlatego zachowajmy czystą wodę dla nas i dla przyszłych pokoleń!