Trwa usuwanie szkód powodziowych na rzece Stradomce. Wszystkie prace Wody Polskie wykonują w porozumieniu z organizacjami Greenmind oraz Towarzystwem na Rzecz Ziemi.

W porozumieniu z organizacjami ekologicznymi zakres prac opracowano w taki sposób, aby całkowicie wyeliminować ingerencję w koryto rzeki, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zagrożonej infrastruktury w tym drogi wojewódzkiej.

Przyjazne dla środowiska prace mają na względzie ochronę ichtiofauny oraz innych organizmów zależnych od wody, mających siedliska w Stradomce w rejonie miejscowości Wieruszyce.

Prace naprawcze prowadzone na tym terenie są wynikiem intensywnych opadów deszczu w zlewni rzeki Stradomki gdzie w ciągu 7 godzin suma opadu wyniosła aż 150 mm, powodując szereg szkód w gminie Łapanów.

 

IMG 20210302 093514
Narzut kamienny wykonany na wyrwie


IMG 20210302 093045
Długie ramie koparki pozwala na wykonanie pracy z brzegu