Przeprowadzona kontrola przez pracowników Wód Polskich w Żywcu wykazała szereg nieprawidłowości w trakcie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w Węgierskiej Górce. Sprawa została zgłoszona na policję.

W trakcie kontroli w dniach 22 – 24 luty pracownicy Nadzoru Wodnego w Żywcu stwierdzili szereg uchybień podczas prowadzonych prac przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej w Węgierskiej Górce. Był to nielegalny pobór żwiru z koryta rzeki Soły, uszkodzenie lewego jej brzegu, gdzie wykonano zjazd do koryta oraz uszkodzenie narzutu kamiennego. Poza tym stwierdzono wywóz karpiny, zarurowanie potoku Grzegorzków wraz z obustronnym uszkodzeniem jej brzegów oraz zarurowanie dwóch cieków bez nazwy bez stosownych pozwoleń.

Sprawa została zgłoszona na policję oraz do RDOŚ.

Kradzież karpiny

Nielegalny przejazd przez koryto potoku Grzegorzków

Nielegalny przepust w korycie potoku Grzegorzków