W dniach 23 i 24 lutego na stronach internetowych Radia Kraków, Radia Eska, Radia Plus ukazała się wypowiedź rzecznika Miasta Krakowa Pana Dariusza Nowaka o następującej treści: „Owszem mamy do czynienia z parkiem, ale jednocześnie było uzgodnienie z RDOŚ, a także z Wodami Polskimi, które uznały, że nie jest to teren szczególnie zalewowy i nie ma wielkiego zagrożenia, więc ta opinia spowodowała to, że ten plan wszedł w życie.”

Wypowiedź dotyczy planów zabudowy działki w rejonie ulicy Widłakowej, gdzie na terenie Bielańsko – Tynieckiego parku krajobrazowego ma powstać dwanaście budynków.

Wypowiedź sugeruje, jakoby dokonanie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Dyrektorem RZGW w Krakowie PGW WP w zakresie tzw. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią decydowało o fakcie, czy plany inwestycyjne będą realizowane.

Informujemy, że tereny, o których mowa  położone są za wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły tj. poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a w takim przypadku Dyrektor RZGW w Krakowie, co podkreślamy,  w swoim uzgodnieniu nie odnosił się do nich z uwagi brak kompetencji w tym zakresie. 

Dyrektor RZGW w Krakowie nie jest więc w tym przypadku jednostką decydującą, czy inwestycja będzie realizowana, jak to sugeruje Pan Rzecznik.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż znaczna część terenów objętych przedmiotowym planem zagospodarowania przestrzennego zagrożona jest zalaniem w przypadku zniszczenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. Informacja w powyższym zakresie zawarta jest na mapach zagrożenia powodziowego, które dostępne są na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem http://mapy.isok.gov.pl