W godzinach porannych doszło do zanieczyszczenia rzeki Maskalis w miejscowości Sępichów, gm. Nowy Korczyn, pow. buski.

Służby terenowe Wód Polskich dokonały wizji terenowej. Stwierdzono, że woda w rzece jest spieniona, mętna, o nieprzyjemnym zapachu. Zauważono również  pojedyncze martwe ryby. Pracownicy Wód Polskich ustalili, że zanieczyszczona woda wpływa do rzeki rowem bocznym.

O zaistniałej sytuacji zostały poinformowane WIOŚ w Kielcach, RDOŚ w Kielcach i  Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju.
Służby terenowe Wód Polskich będą na bieżąco monitorować sytuację.

210820