Prawie 200 worków śmieci zostało zebranych w kolejnej już akcji sprzątania brzegów Jeziora Żywieckiego zorganizowanej przez pracowników Wód Polskich Zarządu Zlewni w Żywcu wraz z lokalnym samorządem i organizacjami społecznymi.

 

Kilkudziesięciu wolontariuszy posprzątało w ostatnią sobotę brzegi Jeziora Żywieckiego. W sumie zebrano 2 kontenery śmieci. Pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Żywcu podzieleni na dwie grupy wspólnie z MCK Żywiec, Beskidzkim WOPR, OSP Żywiec-Sporysz, PZW, SSS Żywiec, Stowarzyszeniem Ecodrive z Bielska-Białej, podopiecznymi z rodzicami Przedszkola Nr 6 w Żywcu-Sporyszu, przedstawicielami Stajni Pod Grojcem, Seniorami oraz mieszkańcami miasta  porządkowali brzegi rzeki Koszarawy oraz Jeziora Żywieckiego. Nad rzeką zebrano cały kontener zanieczyszczeń, drugi przy brzegach jeziora.

Nasze inicjatywy przybierają coraz większy zasięg i zainteresowanie mieszkańców oraz turystów, z czego bardzo się cieszymy. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w akcji.

Przypomnijmy, że Wody Polskie przez cały rok angażują swoje jednostki z terenu całej Polski do organizacji oraz uczestnictwa w akcjach sprzątania rzek i zbiorników wodnych. Pamiętajmy, że dbanie o czystość i porządek na obszarach zbiorników wodnych, brzegów rzek, potoków oraz w ich okolicach, powinno być priorytetem dla całego społeczeństwa. Wszak, są to tereny cenne pod względem walorów turystycznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych.