Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz ze stroną społeczną udali się w teren, by wskazać i wstępnie ocenić miejsca na terenie inwestycji, gdzie nie będzie konieczności usuwania drzew. Wycinka wynika z planów inwestycyjnych Wód Polskich, modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie. Jest już pewne, że część drzew uda się zachować.

We wtorek 30 czerwca odbyła się wizja w terenie z udziałem wszystkich zaangażowanych stron. W trakcie spotkania wskazano miejsca na wałach oraz drzewa cenne przyrodniczo. Już teraz wiadomo, że nie wszystkie drzewa planowane do wycinki zostaną usunięte.

Pełna inwentaryzacja drzewostanu odbędzie się we wrześniu, a przeprowadzą ją pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podczas spotkania ustalono także współuczestnictwo strony społecznej w związku z inicjatywą Wód Polskich nasadzeń zastępczych na terenach wskazanych przez miasto oraz plan wspólnych działań renaturyzacyjnych, poprawiających ciągłość morfologiczną rzek.