W siedzibie Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie został podpisany List Intencyjny przez przedstawicieli Komisji Kształtowania Środowiska UM Krakowa, organizacje pro środowiskowe oraz Dyrekcję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie.

DSC04880 kopia kopia

Wypracowanie wysokich standardów realizacji inwestycji chroniącej mieszkańców przed powodzią, przy maksymalnym zachowaniu miejscowych walorów przyrodniczych jest dla Wód Polskich priorytetem.

Zgodnie z treścią podpisanego Listu Intencyjnego obie strony wyraziły wolę i gotowość współpracy w zakresie minimalizowania i kompensowania negatywnych skutków oddziaływania realizowanej Inwestycji na środowisko, jednocześnie poprawiając poziom życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

W ramach działań powołano również Grupę Roboczą, której celem jest długofalowa współpraca poprzez wspólne przygotowywanie inicjatyw i wypracowywanie jednolitych stanowisk. Pierwszym zadaniem Grupy będzie przeprowadzenie wizji w terenie i ponowna inwentaryzacja drzewostanu na terenie inwestycji

Podpisanie listu poprzedziła wspólna wizja w terenie w miejscach, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie prac udrażniających koryto rzek, co spowoduje poprawę ich ciągłości morfologicznej.

Udano się nad potok Sudoł w górnym jego biegu, gdzie do likwidacji zostanie przeznaczony stary betonowy jaz stojący w korycie potoku. Nieco niżej, początku ul. Nad Sudołem, podjęto temat zastąpienia betonowych umocnień potoku bardziej naturalnym materiałem. Z kolei nad rzeką Białuchą, w okolicy Domku Białoprądnickiego, rozważano różne możliwości zamiany progu spiętrzającego, pozostałości po starym młynie, na bardziej przyjazny ekosystemowi rzeki.

Przypomnijmy, iż nasze gospodarstwo zmodernizuje 20 km wałów przeciwpowodziowych na terenie trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Jej realizacja pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, w tym ochronę obiektów o strategicznym znaczeniu dla miasta.

Planowany koszt inwestycji ok. 150 mln zł.

Warto również pamiętać, iż na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane są inwestycje przeciwpowodziowe na łączną kwotę 730 mln zł.