Z uzyskanych informacji od terenowych pracowników Wód Polskich z Zarządu Zlewni w Nowym Sączu wynika, że oczyszczalnia ścieków w Kamienicy straciła możliwość biologicznego oczyszczania ścieków.

P5073418

Oczyszczone tylko mechanicznie ścieki spływają rurociągiem i bezpośrednio wpływają do rzeki. Obecnie władze gminy podjęły decyzję o uruchomieniu beczkowozów celem wywozu ścieków do innej oczyszczalni.

Służby terenowe Wód Polskich i WIOŚ są na miejscu zdarzenia. Poinformowano policję. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał kolejne próbki do badania.

Przypomnijmy, że aktualnie oczyszczalnia działa bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek o nowe pozwolenie wpłynął do Wód Polskich w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, iż tak źle działająca oczyszczalnia nie uzyska pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód.

Działania modernizacyjne, podejmowane do tej pory przez Gminę w sprawie oczyszczalni są absolutnie niewystarczające.

Za okres działania bez pozwolenia wodnoprawnego, Wody Polskie naliczą Gminie opłaty podwyższone.

koryto potoku CisowyKoryto potoku Cisowy

 

wylot z oczyszczalni ktory nie wyprowadza juz sciekow do potokuWylot z oczyszczalni, który nie wyprowadza już ścieków do potoku

 

Kamienica Oczyszcz