Prognozowane intensywne opady atmosferyczne, miejscami od 20 do 35 mm,  mogą wywołać niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły.

Zgodnie z wydanymi przez IMiGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi II stopnia możliwe jest  przekroczenie stanów ostrzegawczych w zlewni Soły na obszarze województwa śląskiego. Ostrzeżenie  obowiązuje do godz. 20.00 w dniu 4 lutego.   

Również dla województwa małopolskiego (zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca) wydane zostało ostrzeżenie hydrologiczne. Prognozowane są wzrosty stanów wód do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe przekroczenia  na ciekach stanów ostrzegawczych.

Służby Wód Polskich na bieżąco monitorują prognozy pogody oraz sytuację hydrologiczną w terenie.